فرم درخواست برگزاری دوره آموزشی
 1. نام سازمان / شرکت(*)
  نام سازمان / شرکت را وارد کنید
 2. استان محل شرکت / سازمان(*)
  استان محل شرکت / سازمان را وارد کنید
 3. نام کامل نماینده(*)
  نام کامل نماینده را وارد کنید
 4. سمت (*)
  سمت را وارد کنید
 5. تلفن ثابت
  Invalid Input
 6. تلفن همراه(*)
  تلفن همراه را وارد کنید
 7. عنوان دوره درخواستی(*)
  عنوان دوره درخواستی را وارد کنید
 8. کد روبرو را وارد کنید(*)
  کد روبرو را وارد کنید
    تصویر جدیدکد امنیتی اشتباه است

نماد پرداخت

درگاه پرداخت متصل به سایت مجله ساختمان میباشد.

 لینک درگاه

واحد آموزش صما زیر مجموعه مجتمع رسانه ای ساختمان است.

تماس با ما